declaració de privacitat

Declaració de privacitat

1. Preΰmbul: Aquesta declaraciσ de privacitat s'aplica a la informaciσ personal identificable dels usuaris de Freemeteo pel que fa a les condicions de la seva recol·lecciσ, el tractament i l'administraciσ pel propietari del lloc web. Aquesta Declaraciσ de privacitat no cobreix la relaciσ entre els usuaris de Freemeteo i qualsevol altre servei que no sigui propietat de Freemeteo i sobre les quals Freemeteo no exerceix cap tipus de control. Freemeteo no es fa responsable de qualsevol dany que l'usuari del lloc pugui experimentar desprιs de visitar-lo o usar-lo per iniciativa prςpia.

2. Obtenciσ i utilitzaciσ de les dades personals: Hi ha dos casos en quθ Freemeteo recopila informaciσ d'identificaciσ personal:
          1. Quan l'usuari visita Freemeteo.
          2. Quan l'usuari se subscriu a un o mιs dels serveis de Freemeteo.

Durant el perνode de subscripciσ, l'usuari podrΰ ser convidat a presentar la segόent informaciσ: nom, adreηa, codi postal, telθfon, nϊmero de fax, paνs d'origen i el correu electrςnic. Freemeteo utilitza aquesta informaciσ per proporcionar a l'usuari els serveis del lloc de manera satisfactςria i per informar l'usuari sobre la prestaciσ de nous serveis.

3. Correcciσ i / o supressiσ d'informaciσ d'identificaciσ personal: Freemeteo ofereix als usuaris el dret a eliminar, corregir o actualitzar la informaciσ personal mitjanηant l'enviament d'un correu electrςnic. A mιs, Freemeteo proporciona als usuaris l'opciσ de mantenir temporalment inactiva la subscripciσ a aquest lloc.

4. Divulgaciσ d'informaciσ d'identificaciσ personal: Freemeteo garanteix que no vendrΰ, ni llogarΰ o de cap manera publicarΰ informaciσ personal identificable dels usuaris a tercers. Freemeteo nomιs revelarΰ la informaciσ personal a un tercer si l'usuari consent expressament aquesta comunicaciσ o, si aquesta revelaciσ ιs necessΰria per satisfer les demandes. A mιs, Freemeteo revelarΰ informaciσ personal quan sigui requerit per la Llei, arran d'una citaciσ d'un Tribunal o quan un dels usuaris infringeixi aquesta Declaraciσ de Privacitat i / o les Condicions d'Ϊs de Freemeteo.

5. Cookies: Freemeteo pot utilitzar cookies per identificar l'usuari cada vegada que visita el lloc i, per tant, facilitar el seu accιs al lloc. Les cookies sσn petits arxius electrςnics transferits de Freemeteo per al disc dur de l'usuari. Els usuaris poden seleccionar a acceptar totes les cookies, ιsser notificat quan rep una cookie o rebutjar totes les cookies a travιs d'una simple modificaciσ de les preferθncies del navegador.

También podemos utilizar cookies de DART de la demografía y los intereses de los usuarios a través de la codificación de Analytics y la publicación de anuncios a través de DoubleClick de Google. Esto coloca una cookie en su ordenador cuando se navega por la web y visite un sitio que utiliza la publicidad de DoubleClick (incluidos algunos anuncios de Google AdSense). Esta cookie se utiliza para publicar anuncios específicos para usted y sus intereses ("interés de focalización basada"). Los anuncios son escogidos en base a su historial de navegación anterior. Usted puede optar por no recibir este servicio de anuncios en todos los sitios que utilizan esta publicidad, visitando: http://www.aboutads.info/choices/

6. Adreces IP: L'adreηa IP dels usuaris pot ser gravada i utilitzada ϊnicament amb finalitats estadνstiques.

7. Protecciσ del menor: Freemeteo, en principi, no recull cap informaciσ personal identificable de menors d'edat. No obstant aixς, Freemeteo no estΰ en condicions de verificar la veritable edat dels seus usuaris. Aquesta ιs la raσ per la qual Freemeteo no pot ser considerat responsable de la visita o subscripciσ al lloc web de menors. Freemeteo eliminarΰ qualsevol informaciσ d'identificaciσ personal atorgat per menors d'edat tan aviat com sigui raonablement possible desprιs de rebre’n la notificaciσ. Sense perjudici de l'anterior, Freemeteo recomana vivament als tutors a exercir el control sobre els fills i l’ϊs d'Internet.

8. Compromνs amb la seguretat de la informaciσ d'identificaciσ personal: Freemeteo s'ha compromθs a una polνtica de protecciσ de la seva informaciσ privada. Per tant, Freemeteo ha instal·lat mecanismes per protegir la intimitat de les persones i la informaciσ que els usuaris proporcionen al lloc web. Tanmateix, Freemeteo no pot garantir que la comunicaciσ no serΰ interceptada il·legalment o que tercers, de manera il·legal, no accediran a la informaciσ personal identificable.

9. Separabilitat: Si una clΰusula d'aquest Acord es converteix en il·legal, nul la o inexigible en qualsevol jurisdicciσ, aixς no afectarΰ la legalitat, validesa o forηa obligatςria en aquesta jurisdicciσ a qualsevol i totes les altres clΰusules d'aquest Acord.

10. Idioma: L’ idioma d'aquest Acord ιs l'anglθs. En cas de conflicte entre el text en anglθs i qualsevol traducciσ, la versiσ en anglθs prevaldrΰ.

11. Canvis a l'Acord: Freemeteo es reserva el dret a modificar aquesta Declaraciσ de Privacitat desprιs de notificar-ho als usuaris. Qualsevol ϊs posterior del lloc desprιs d’haver-ne rebuda la notificaciσ es considerarΰ com a acceptaciσ d'aquests canvis.


Es prega als usuaris d'abstenir-se d'utilitzar Freemeteo si no estan d'acord amb aquesta Declaraciσ de Privacitat.